Het komt uiteraard voor dat u veel vragen heeft over de aanleg van de vloerverwarming, wij willen u graag van deze informatie voorzien.


Kunnen jullie door tegels/plavuizen heen frezen?

Nee, wij raden aan om de tegels te verwijderen of te laten zitten en er het WARP systeem overheen te monteren.
De kans dat de tegels los laten is aanzienlijk groter met frezen dan het vloerverwarming systeem er boven op.


Regelen jullie ook dekvloeren/specievloeren?

Uiteraard verzorgen wij alles, in principe van A tot en met Z. (ook cv-ketels en vloeren).


Wat is een verdeler?
De verdeelset/verdeler is het hart van het vloerverwarmingsysteem.Het lijkt er zelfs op qua werking; het water stroomt vanuit uw ketel (of stadsverwarming, warmtepomp of zonneboiler) door het thermostaatventiel in de pomp. Het thermostatisch element zorgt ervoor dat in het pomphuis achter de pomp, de temperatuur van het water teruggebracht wordt naar het aantal graden dat op de thermostaatknop is aangeduid.

Dit gebeurt door middel van vermenging met het koude retourwater. De draaiende pomp zorgt ervoor dat het warme water naar het onderste deel van de verdeelset geleid wordt. Het aangevoerde warme water stroomt in dit deel van de verdeelset de vloerverwarmingsbuizen in.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur van de thermostaat, wordt de temperatuur door het signaal wat de voeler geeft, terug geregeld naar de ingestelde temperatuur zodat deze continue op peil blijft.Wanneer het water dat de vloerverwarmingsbuizen ingevoerd is, afgekoeld terugkomt in de verdeelset (het bovenste deel), wordt dit gedeeltelijk via de afvoerbuis terug naar de warmtebron gestuurd (ketel, warmtepomp of zonneboiler).

Het overige water wordt weer teruggestuurd het systeem in, waarbij het thermostaatventiel het mengt met het warme water dat aangevoerd wordt en zo de juiste temperatuur gecreëerd wordt.


Wat zijn vloerverwarmingsbuizen bij vloerverwarming?

Onze PE-RT vloerverwarmingsbuis wordt gefabriceerd uit hoogwaardig polyethyleen type Dowlex 2344E. De eigenschappen van deze PE-RT buis zijn in grote mate vergelijkbaar met een PE-x buis. Het voldoet aan alle richtlijnen. KIWA keur volgens BRL 5602, diffusiedicht volgens DIN 4721 en verzekerd inclusief gevolgschade tegen productie -en materiaalfouten.

Onze verwarmingsbuis is meerlaags en uiteraard diffussiedicht, wat inhoudt dat er geen zuurstof in de buis komt. Dit is erg belangrijk, want als dit wel het geval is, dan treedt er corrosie (aantasting van de buis door de inwerking van de zuurstof) in de buis op.


Wat is een bypass ventiel en moet ik deze toepassen?
Een bypass is er voor om de stroming van de ketel op niveau te houden. Als de vloerverwarming wat langer draait, zal de retourtemperatuur in het vloerverwarmingsysteem steeds verder oplopen. Als de ketel net begint te werken zal de aanvoer van water ongeveer 45 graden zijn en zal het retourwater wat kouder zijn b.v. 20 graden.
Naarmate de ketel langer draait zal het retourwater steeds warmer terugkomen. Dit is gemiddeld zo’n 7 graden koeler, dus 37/38 graden.

Hierdoor zal er minder water door de verdeler stromen en ontstaat er druk vanaf de ketel. De bypass is een overdruk ventiel dat ervoor zorgt dat de stroming op peil blijft.

Heeft u radiatoren boven en staan er een aantal open? Dan is een bypass ventiel niet nodig.Veel CV-ketelfabrikanten stellen een bypass verplicht in geval van hoofdverwarming als voorwaarde om aanspraak te kunnen blijven maken op de garantie op de ketel.


Vloerverwarming warmt iets trager op dan radiatoren. Is dit sneller te maken?

Ja, dat is inderdaad mogelijk. De manier waarop dit gerealiseerd kan worden, leggen we u graag uit.

Bij de aanleg van vloerverwarming zijn een aantal vuistregels waaraan vastgehouden wordt.
Een van deze regels is dat, indien vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd wordt, er maximaal 10m2 (= 100 meter buis) per groep vloerverwarming aangebracht wordt.
Wanneer het oppervlak per groep kleiner gemaakt wordt (bijv. 8m2) heeft het warme water een kortere weg af te leggen en is er minder tijd om af te koelen. Er zal dan dus verhoudingsgewijs meer warmte afgegeven worden.
Op deze manier kan het systeem iets sneller qua reactiesnelheid gemaakt worden.


Op de site wordt gesproken over groepen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Vloerverwarming wordt bij ons in een slakkenhuispatroon gelegd. Dit houdt in dat alle (warme) aanvoerleidingen naast de (wat afgekoelde) retourleidingen komen te liggen.

De maximale lengte van zo een slakkenhuispatroon en de buis die er in komt te liggen is 100 meter.

Een dergelijk slakkenhuispatroon heet een groep.Indien de vloerverwarming als hoofdverwarming wordt aangelegd, wordt de vloerverwarmingsbuis op een hartafstand van gemiddeld 10cm van elkaar afgelegd, waardoor een slakkenhuis maximaal 10m2 kan zijn.
Bij uitgebreide bijverwarming wordt het op gemiddeld 15cm van elkaar gelegd en is het maximale oppervlakte van 1 groep 15m2 en bij bijverwarming is dit respectievelijk gemiddeld 20cm en 20m2.


Als de vloerverwarming ingefreesd is, voel ik dan de leidingen lopen?

Wanneer de vloerverwarming op temperatuur is, zult u de leidingen niet voelen lopen, aangezien de manier van aanleg zorgt voor een goede warmteverdeling in de vloer. Wanneer de vloer echter helemaal koud is en u de vloerverwarming voor het eerst sinds een tijd (bijv. na de zomer) weer aanzet, dan kunt u de leidingen in het begin wel iets voelen omdat de warmte dan nog verspreid dient te worden. Dit zal echter alleen tijdens het opstartproces zijn en daarna niet meer voelbaar zijn.


Moeten de sleuven nog dichtgesmeerd worden nadat de vloerverwarming ingefreesd is?

Ja, dit dient zeker nog te gebeuren. Wanneer u voor een tegelvloer heeft gekozen als vloerbekleding, dan kan dit gedaan worden door de tegelzetter met dezelfde tegellijm als waarmee ook de tegels aangebracht worden. Bij elke andere vloerbekleding dienen de sleuven separaat dichtgesmeerd te worden. Dit kunnen wij voor u verzorgen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen.


Moet ik straks de instellingen van mijn CV-ketel veranderen?

Nee, in de meeste situaties hoeft u niets aan uw ketel te veranderen en heeft deze, indien het de woning door middel van radiatoren goed kon verwarmen, ook voldoende vermogen om de vloerverwarming te voeden.


Ik wil vloerverwarming op de begane grond, maar houd radiatoren op de verdiepingen. Hoe werkt het dan?

In feite is vloerverwarming niets anders dan een grote radiator in de vloer, zij het dat de vloerverwarming water rondpompt van een veel lagere temperatuur. Omdat men vloerverwarming in de meeste situaties niet laat schommelen qua temperatuur, is het wel zo dat de radiatoren boven verhoudingsgewijs minder lang te tijd krijgen om op temperatuur te komen.

Immers, indien de vloerverwarming qua temperatuur gelijkmatig gehouden wordt en de verwarmingsbron (ketel/stadsverwarming/warmtepomp) nog maar korte perioden warm water aan hoeft te leveren om die temperatuur op peil te houden, dan hebben de radiatoren diezelfde korte periode van activiteit van de warmtebron om op te warmen.

Over het algemeen wordt dit niet als vervelend ervaren, aangezien in de meeste gevallen de slaapvertrekken op de eerste verdieping zijn en deze doorgaans niet enorm verwarmd hoeven te worden. Indien het toch wenselijk is dat radiatoren iets langer de tijd krijgen om op te warmen, kunt u er voor kiezen om de watertemperatuur van de vloerverwarming iets lager te zetten.

Hierdoor wordt de opwarmtijd op de begane vloer wel iets trager, maar draait de CV-ketel iets langer, waardoor de radiatoren op de verdiepingsvloeren iets langer de tijd krijgen om op te warmen.Uiteraard is het ook mogelijk om verdiepingen en/of kamers apart van elkaar te verwarmen door middel van een zogeheten zoneregelsysteem. Mocht u hier informatie over wensen, neemt u dan contact met ons op.


Moet mijn CV-ketel ook aangepast worden als ik voor vloerverwarming kies.

Nee, in de meeste situaties hoeft u niets aan uw ketel te veranderen en heeft deze, indien het de woning door middel van radiatoren goed kon verwarmen, ook voldoende vermogen om de vloerverwarming te voeden.


Moeten mijn huidige radiatoren blijven hangen?


Wanneer u voor (uitgebreide) bijverwarming kiest dan zal er altijd een andere verwarmingsbron noodzakelijk zijn. Hiermee kan de ruimte dan snel worden opgewarmd als aanvulling op de vloerverwarming. De vloerverwarming als bijverwarming heeft zelf immers bij deze manier van aanleg te weinig capaciteit om voor voldoende warmte te zorgen.In geval van vloerverwarming als hoofdverwarming, kunnen de radiatoren in de desbetreffende ruimten verwijderd worden.


Welke hoogte heb ik minimaal nodig als ik vloerverwarming op krimpnetten wil?

U dient rekening te houden met het feit dat de beste warmteafgifte ontstaat wanneer er 3cm dekvloer bovenop de slang komt. Minder kan maar dan zal uw vloer lang het warm-koud-warm-koud principe hebben en bestaat de kans op scheuren indien de vloer niet door een specialist is aangelegd. Het gehele pakket, dus vloerverwarming plus dekvloer, zal op minimaal 5 cm uitkomen (afhankelijk van de dikte van de dekvloer).


Hoe lang moet ik wachten om de tegels te leggen nadat de vloerverwarming is gefreesd en wanneer mag er gestookt worden?

De tegels zelf kunnen meteen ná onze werkzaamheden aangebracht worden. Wanneer u de vloerverwarming daadwerkelijk aan mag zetten, hangt af van de droogtijd van de gebruikte tegellijm. Over het algemeen wordt hier 3 weken voor aangehouden.
Wij adviseren u echter om dit op te nemen met uw tegelleverancier, aangezien hij u hier het beste advies in kan geven.


Kan ik ingefreesde vloerverwarming combineren met vloerverwarming op krimpnetten?


Bij ruimtes die aaneengesloten zijn, raden wij het zeer af om ingefreesde vloerverwarming te combineren met vloerverwarming op krimpnetten.

De reden hiervoor is dat de reactiesnelheid van beide systemen hiervoor te ver uit elkaar ligt.Stelt u eens voor: u heeft een aanbouw laten bouwen en wenst nu in de gehele woonkamer plus aanbouw vloerverwarming.

De woonkamer is voorzien van een zandcement dekvloer en de aanbouw (nog) niet. De thermostaat hangt in de woonkamer.Wanneer we in bovenstaande situatie vloerverwarming zouden infrezen in de woonkamer en de aanbouw zouden voorzien van vloerverwarming op krimpnetten, dan zal de ingefreesde vloerverwarming, welke hoger in de vloer ligt en een snellere reactietijd heeft, de woonkamer snel opgewarmd hebben.

Resultaat: de thermostaat slaat af. Echter, de tragere reactietijd van de vloerverwarming op krimpnetten in de aanbouw heeft tot gevolg dat deze nog niet op temperatuur is met als gevolg dat beide delen van de woonkamer een verschillende temperatuur hebben.Ons advies: Laat eerst een zandcement dekvloer aanleggen in de ruimte(s) die dat nog niet heeft/hebben en laat dan overal vloerverwarming infrezen. Op deze manier heeft u overal dezelfde reactietijd.


Heeft u toch nog vragen neem dan gerust contact met ons op!

Veel gestelde vragen

072-7855410