Hier vind u een aantal begrippen die wij dagelijks gebruiken en om u hetze makkelijk mogelijk te maken hebben wij deze op een rijtje gezet.

 

Anhydriet dekvloer (ook wel een gietvloer genoemd)

Anhydriet is een bindmiddel op basis van calciumsulfaat (gips).
De chemische naam voor anhydriet is calciumsulfaatdehydraat  (CaSO4).
Het is een watervrij gips dat door een reactie met water verhardt en zo de toeslagmaterialen (zand en grind) aan elkaar kan kitten.
Het gebruik van dit bindmiddel gaat terug tot in de oudheid. Egyptenaren gebruikten al natuuranhydriet bij de bouw van piramides
RDL Loodgieters kan met behulp van speciaal diamant in een anhydriet vloer frezen.

Bypass (ventiel)

Een Bypass is er voor om stroming in de (CV) installatie te waarborgen. Wanneer de vloerverwarming wat langer draait zal de retourtemperatuur in het vloerverwarmingsysteem steeds verder oplopen. Als de ketel net begint te werken zal de aanvoer van water ongeveer 45 graden zijn en zal het retourwater wat kouder zijn bv. 20 graden. naar mate de ketel langer draait zal het retourwater steeds warmer terugkomen dit is gemiddeld zon 7 graden koeler dus 37/38 graden. Hierdoor zal er minder water door de verdeler stromen en ontstaat er druk vanaf de ketel. de bypass is een overdruk ventiel dat ervoor zorgt dat de stroming op peil blijft. RDL Loodgieters zal wanneer nodig deze in de installatie monteren.

Dekvloer
Wat is een dekvloer en waar heb je hem voor nodig?
Een dekvloer wordt op de draagvloer (beton), die het draagvermogen van de constructie levert, aangebracht met zand/cement of anhydriet om :
–  de gewenste hoogte te bereiken. Die wordt uit praktische en financiële redenen veelal niet direct met de draagvloer gerealiseerd.
–  als ondergrond voor een later aan te brengen vloerafwerking te fungeren
–  dienst te doen als vloerafwerking.
RDL Loodgieters kan met behulp van speciaal industrieel diamant in een zand/cement dekvloer vloer frezen.

Diffussiedicht
Diffussiedicht betekent eigenlijk “zuurstofdicht”. Al onze slangen zijn diffussiedicht.

Frezen
het frezen (of infrezen) is het inslijpen in een zand/cement  en of anhydriet dekvloer door middel van speciaal industriëel diamant.

Randzone
Om de kouval van een groot raamoppervlak of schuifpui tegen te gaan worden de buizen daar dichter op elkaar gemonteerd, (een kleinere Hart op Hart maat (buisafstand))
Hierdoor ontstaat daar een hoger vloertemperatuur, dus meer vermogen bij het raamoppervlak.
Het toepassen van één of meerdere randzones nabij grote raamoppervlakken bevordert in hoge mate de behaaglijkheid.

Vloerverdeler
De vloerverdeler is het hart van de vloerverwarmings installatie, hier worden alle slangen van de groepen op aangesloten.
De vloerverdeler zorgt voor de juiste waterverdeling naar alle afzonderlijke groepen d.m.v. de circulatiepomp.
RDL Loodgieters levert een aantal typen vloerverdelers, voor iedere toepassing hebben wij een oplossing.


Heeft u nog steeds vragen of is er iets onduidelijk? Neem gerust contact op voor meer informatie.