Legpatronen bij vloerverwarming

De manier waarop vloerverwarming aangelegd wordt is bepalend voor de warmteverdeling in de vloer. Waar voorheen de buizen voornamelijk in een meanderpatroon gelegd werden, worden ze tegenwoordig vooral in zogeheten slakkenhuispatronen gelegd. Het voordeel van deze slakkenhuispatronen is dat de warmteverdeling vele malen beter is.

Meanderpatroon

Bij een meanderpatroon wordt de buis als het ware als parallelle lussen door de kamer heen gelegd. Hierdoor concentreert de warmte zich aan het begin van het patroon, maar wordt het koeler naarmate de lengte vordert. Hierdoor ontstaan warmteverschillen in de vloer.

 

Slakkenhuispatroon

Bij een slakkenhuispatroon worden de buizen van buiten naar binnen gelegd en weer terug, waardoor er, visueel gezien, een slakkenhuis ontstaat. Het grote voordeel hiervan is, dat de leidingen voor de aanvoer van het warme water náást de leidingen voor de afvoer van het afgekoelde water komen te liggen. Hierdoor krijg je een gelijke verdeling van de warmte en daardoor ook een egale vloertemperatuur.

Er wordt wel eens gezegd dat een meanderpatroon de oplossing is voor het opvangen van een koude muur of een glazen pui. Dat is ook inderdaad een optie, maar ook dan blijft het feit bestaan dat een deel van de groep kouder aan zal voelen.
Wij adviseren u, in geval van een glazen pui of een koude muur, ervoor te kiezen om een kleinere groep vloerverwarming (in de vorm van een slakkenhuispatroon) te concentreren op deze koudere zone. Door een kleiner oppervlak te voorzien van een kleinere groep vloerverwarming, heeft het water een kortere weg af te leggen, waardoor het minder af zal koelen en (dus) meer warmte af zal geven. Op deze manier wordt zowel de koude zone opgeheven als ook de egaal verwarmde vloer behouden.